WSZYSTKO MI MÓWI O JEGO MIŁOSIERDZIU

3

Na co spojrzę, wszystko mi mówi o Jego miłosierdziu, nawet sama sprawiedliwość Boża mówi mi o Jego niezgłębionym miłosierdziu, bo sprawiedliwość wypływa z miłości.”

(Dzienniczek, 651)