ŚWIADECTWO DOBROMIRA MAKOWSKIEGO

Chłopak, o którym specjaliści mówili, że jest niereformowalny, że jemu nie da się pomóc, doświadczając miłosierdzia ukrzyżowanego Jezusa staje się dojrzałym mężczyzną – mężem, ojcem i pedagogiem.