NOWENNA CZY NOWENNY?

12472352_1044012312336430_511358233188415629_nJuż DZIŚ 1. dzień nowenny przed Świętem Miłosierdzia!
Ponieważ powszechnie znane są DWIE NOWENNY, które odmawia się w tym czasie, należy się Wam słowo wyjaśnienia.

Podstawą jest NOWENNA składająca się z jednej KORONKI dziennie przez 9 dni poprzedzających Święto Miłosierdzia. O nią prosi Jezus i z nią związał obietnicę: “W tej nowennie udzielę duszom wszelkich łask.” (Dz. 796)

Druga NOWENNA to ta, którą Jezus przeznaczył dla Siostry Faustyny i jej złożył obietnicę:

“Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz.” (Dz. 1209)

W ramach przygotowania do Święta Miłosierdzia można do podstawowej nowenny z KORONEK dołożyć również i tą drugą, chociażby dlatego, że jest piękna 🙂

Jest też szansa, że pomoże nam uwrażliwić serce na innych ludzi. Każdego bowiem dnia modli się w niej za inną grupę osób w sposób szczególny.

Będziemy więc umieszczać codziennie na naszym profilu także słowa tej DRUGIEJ NOWENNY – DLA CHĘTNYCH.

To naprawdę święty czas. Trwajmy razem na modlitwie.