IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Dzisiejsza Ewangelia to scena uzdrowienia niewidomego od urodzenia.
Uczniowie widząc chorego, od razu dopatrują się grzechu.
“«Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?» Jezus odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ALE STAŁO SIĘ TAK, ABY SIĘ NA NIM OBJAWIŁY SPRAWY BOŻE»”.
Jak bardzo zmieniłoby się nasze przeżywanie cierpienia,
gdybyśmy spojrzeli na nie w optyce Jezusa,
gdybyśmy zaufali, że nawet przez beznadziejne sytuacje w naszym życiu mogą objawić się sprawy Boże?

Ale idźmy dalej:
Jezus przywraca wzrok temu, który nie widział od urodzenia.
Czule dotyka jego oczu i mówi:
“«Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» – co się tłumaczy: Posłany”.
JEZUS UZDRAWIA go i POSYŁA.
Tylko wtedy, kiedy sami doświadczymy miłosierdzia,
możemy o tym MIŁOSIERDZIU ŚWIADCZYĆ i MIŁOSIERDZIE GŁOSIĆ.
JEZUS NAS UZDRAWIA I POSYŁA,
ABYŚMY BYLI ŚWIADKAMI JEGO MIŁOSIERDZIA