Film o miłosierdziu

ES: PARA NO SER INDIFERENTE

„Te doy tres formas de ejercer misericordia al prójimo: la primera – la acción, la segunda – la palabra, la tercera – la oracion. Debes mostrar misericordia al projimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo ni excusarte ni justificarte.” (JESUS, Diario, 742)

„La película sobre la misericordia”, rodada en el Santuario de la Divina Misericordia, Cracovia

EN: WAYS TO COUNTERACT INDIFFERENCE„I am giving you three ways of exercising mercy toward your neighbor: the first – by deed, the second – by word, the third – by prayer. You are to show mercy to your neighbors always and everywhere. You must not shrink from this or try to excuse or absolve yourself from it.” (JESUS, Diary, 742)„The movie about mercy”, recorded at the Shrine of Divine Mercy, Cracow
PL: NIEOBOJĘTNI„Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy ⎯ czyn, drugi ⎯ słowo, trzeci ⎯ modlitwa. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić.” (JEZUS, Dzienniczek, 742)

….dobry rachunek sumienia na pierwszy piątek miesiąca.