DUŻO DOBRA #3

Kochani! Zaczynamy kolejną edycję akcji charytatywnej DUŻO DOBRA!
Dzięki Wam udało się nam już pomóc Stowarzyszeniu “BARKA” w Strzelcach Opolskich, które pomaga byłym więźniom i bezdomnym, oraz potrzebującej rodzinie, którą opiekuje się wspólnota PRZYMIERZE MIŁOSIERDZIA w Krakowie.

Dużo Dobra #3 ma na celu zorganizowanie wszelkiego rodzaju przyrządów plastycznych:
– przyborów do malowania,
– nożyczek,
– krepin,
– bibuł,
– płócien do malowania,
– bloków technicznych,
– wszelkiego rodzaju farb,
aby wspomóc Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie dla osób niepełnosprawnych (www.wtz.ostrow.caritas.pl).

Wszyscy, którzy chcą się włączyć w akcję Dużo Dobra #3, mogą przynieść swoje dary na Łagiewnicką “22”, albo wysłać je pocztą:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Łagiewnicka “22” – Dużo Dobra
ul. Siostry Faustyny 3, 30-608 Kraków.

Tak niewiele trzeba, aby drugiemu sprawić radość! Zachęcamy do włączenia się w naszą akcję!