Person of the year

11001820_10153212310777275_4987736583226438723_n

EN: WORTH SEEING! Pope Francis in a short video showing his incredible influence on today’s world. He is the witness of Mercy.
PL: WARTO ZOBACZYĆ! Krótki film pokazujący papieża Franciszka i jego zdumiewający wpływ na współczesny świat. Świadectwo miłosierdzia!
ES: ¡DIGNO DE VER! Un video breve que muestra la increíble influencia del Papa Francisco en el mundo de hoy. Él es el testigo de la Misericordia.

Film o miłosierdziu

ES: PARA NO SER INDIFERENTE

„Te doy tres formas de ejercer misericordia al prójimo: la primera – la acción, la segunda – la palabra, la tercera – la oracion. Debes mostrar misericordia al projimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo ni excusarte ni justificarte.” (JESUS, Diario, 742)

„La película sobre la misericordia”, rodada en el Santuario de la Divina Misericordia, Cracovia

EN: WAYS TO COUNTERACT INDIFFERENCE„I am giving you three ways of exercising mercy toward your neighbor: the first – by deed, the second – by word, the third – by prayer. You are to show mercy to your neighbors always and everywhere. You must not shrink from this or try to excuse or absolve yourself from it.” (JESUS, Diary, 742)„The movie about mercy”, recorded at the Shrine of Divine Mercy, Cracow
PL: NIEOBOJĘTNI„Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy ⎯ czyn, drugi ⎯ słowo, trzeci ⎯ modlitwa. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić.” (JEZUS, Dzienniczek, 742)

….dobry rachunek sumienia na pierwszy piątek miesiąca.

Nie bądź obojętny

Untitled-11-670x670

EN: Today’s Tweet: „INDIFFERENCE to the needs of others is not acceptable for someone who calls himself a Christian.” (Pope Francis)

It’s important. See also how the Saint prays: „Help me, o Lord, that my ears may be merciful, so that I may give heed to my neighbors’ needs and not be INDIFFERENT to their pains and moanings.” (St. Faustina)

PL: Dzisiejszy Tweet: „OBOJĘTNOŚĆ na potrzeby innych jest nie do przyjęcia dla kogoś, kto nazywa się chrześcijaninem.” (Papież Franciszek)

Sprawa jest ważna – modli się o to także Święta: „Dopomóż mi Panie, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były OBOJĘTNE na bóle i jęki bliźnich.” (św. Faustyna)

ES: El tweet de hoy: “Quien se dice cristiano, no puede permanecer INDIFERENTE a las necesidades de los demás” (Papa Francisco)

También es importante fijarse en cómo reza la Santa: „Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea INDIFERENTE a sus penas y gemidos. (Santa Faustina)