I niedziela Wielkiego Postu #PUSTYNIA

DUCH wyprowadza JEZUSA na PUSTYNIĘ…
PUSTYNIA to miejsce odludne, niezamieszkałe,
często NIEBEZPIECZNE.
Brakuje tam wody i pożywienia.
Ale jest też symbolem sytuacji życiowej człowieka.
Może TY dziś czujesz, jakbyś PRZEBYWAŁ na PUSTYNI –
osamotniony, głodny, spragniony, nękany różnymi pokusami?
Pamiętaj, wbrew pozorom, NIE JESTEŚ NA NIEJ SAM!
Na PUSTYNI przebywają różne DUCHY, duchy dobre i złe.
Ale jest tam również JEZUS, który, prowadzony przez Ducha Świętego, wyszedł, aby stoczyć walkę z Szatanem.
Przetrwasz PUSTYNIĘ, gdy przylgniesz do NIEGO!
ODWAGI! ON dziś walczy z TOBĄ!