Film o miłosierdziu

ES: PARA NO SER INDIFERENTE

„Te doy tres formas de ejercer misericordia al prójimo: la primera – la acción, la segunda – la palabra, la tercera – la oracion. Debes mostrar misericordia al projimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo ni excusarte ni justificarte.” (JESUS, Diario, 742)

„La película sobre la misericordia”, rodada en el Santuario de la Divina Misericordia, Cracovia

EN: WAYS TO COUNTERACT INDIFFERENCE„I am giving you three ways of exercising mercy toward your neighbor: the first – by deed, the second – by word, the third – by prayer. You are to show mercy to your neighbors always and everywhere. You must not shrink from this or try to excuse or absolve yourself from it.” (JESUS, Diary, 742)„The movie about mercy”, recorded at the Shrine of Divine Mercy, Cracow
PL: NIEOBOJĘTNI„Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy ⎯ czyn, drugi ⎯ słowo, trzeci ⎯ modlitwa. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić.” (JEZUS, Dzienniczek, 742)

….dobry rachunek sumienia na pierwszy piątek miesiąca.

Potrzebujemy bohaterów

POTRZEBUJEMY BOHATERÓW
Wczoraj Mary Wagner odwiedziła nasze Sanktuarium. Dla tych z Was, którzy jej nie znają, oto trochę informacji na jej temat:

http://gosc.pl/doc/1681568.Beda-was-ciagac-po-sadach

Mary nagrała dla Was krótką wiadomość.

NECESITAMOS HÉROES
Ayer Mary Wagner visitó nuestro Santuario. Para aquellos de vosotros que no conocen Mary, he aquí algo de información:

http://www.infovaticana.com/…/a-la-carcel-por-defender-al-…/

Mary grabó un mensaje corto para vosotros.

WE NEED HEROES
Yesterday Mary Wagner visited our Shrine. For those of you who do not know Mary, here is some information:

http://faithvictoria.wordpress.com/…/home-from-prison-the-…/

Mary recorded a short message for you.