Kochani, ponieważ powszechnie znane są DWIE NOWENNY, które odmawia się przed Świętem Miłosierdzia, należy się Wam wyjaśnienie.

Podstawą jest NOWENNA składająca się z jednej KORONKI dziennie przez 9 dni poprzedzających Święto Miłosierdzia. O nią prosi Jezus i z nią związał obietnicę: “W tej nowennie udzielę duszom wszelkich łask.” (Dz. 796)

Druga NOWENNA to ta, którą Jezus przeznaczył dla Siostry Faustyny i jej złożył obietnicę:

“Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia mojego. A ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła miłosierdzia mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca mojego przez gorzką mękę moją o łaski dla tych dusz.” (Dz. 1209)

W ramach przygotowania do Święta Miłosierdzia można do podstawowej nowenny z KORONEK dołożyć również i tą drugą, chociażby dlatego, że jest piękna 🙂 Jest też szansa, że pomoże nam uwrażliwić serce na innych ludzi. Każdego bowiem dnia modli się w niej za inną grupę osób w sposób szczególny.

Będziemy więc umieszczać codziennie na naszym profilu także słowa tej DRUGIEJ NOWENNY – DLA CHĘTNYCH.

Z lekkim poślizgiem, zaczynamy od teraz:

Dzień 1.
CAŁA LUDZKOŚĆ, A SZCZEGÓLNIE GRZESZNICY

JEZUS: “Dziś sprowadź mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ją w morzu miłosierdzia mojego. A tym pocieszysz mnie w gorzkim smutku, w jakim mnie pogrąża utrata dusz.”

MY: “Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność naszą, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas do mieszkania najlitościwszego Serca swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

O wszechmocy miłosierdzia Bożego,
Ratunku dla człowieka grzesznego,
Tyś miłosierdziem i litości morze,
Wspomagasz tego, kto Cię uprasza w pokorze.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą – a szczególnie na biednych grzeszników – która jest zamknięta w najlitościwszym Sercu Jezusa, i dla Jego bolesnej męki okaż nam miłosierdzie swoje, aby wszechmoc miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen.” (“Dzienniczek”, 1210-1211)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *