DUŻO DOBRA #3

Kochani! Zaczynamy kolejną edycję akcji charytatywnej DUŻO DOBRA!
Dzięki Wam udało się nam już pomóc Stowarzyszeniu „BARKA” w Strzelcach Opolskich, które pomaga byłym więźniom i bezdomnym, oraz potrzebującej rodzinie, którą opiekuje się wspólnota PRZYMIERZE MIŁOSIERDZIA w Krakowie.

Dużo Dobra #3 ma na celu zorganizowanie wszelkiego rodzaju przyrządów plastycznych:
– przyborów do malowania,
– nożyczek,
– krepin,
– bibuł,
– płócien do malowania,
– bloków technicznych,
– wszelkiego rodzaju farb,
aby wspomóc Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie dla osób niepełnosprawnych (www.wtz.ostrow.caritas.pl).

Wszyscy, którzy chcą się włączyć w akcję Dużo Dobra #3, mogą przynieść swoje dary na Łagiewnicką „22”, albo wysłać je pocztą:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Łagiewnicka „22” – Dużo Dobra
ul. Siostry Faustyny 3, 30-608 Kraków.

Tak niewiele trzeba, aby drugiemu sprawić radość! Zachęcamy do włączenia się w naszą akcję!

Dzień dziewiąty #NOWENNA przed Świętem Miłosierdzia

Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, jeżeli jest taka wola Twoja. Dla nich ostateczną deską ratunku jest – uciec się do miłosierdzia Mojego.

Jezu najlitościwszy, który jesteś litością samą, wprowadzam do mieszkania najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe. Niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te dusze zlodowaciałe, które – podobne do trupów – takim Cię wstrętem napawają. O Jezu najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia swego, pociągnij je w sam żar miłości swojej i obdarz je miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, które są zamknięte w najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze miłosierdzia, błagam Cię przez gorzką mękę Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól, aby i one wysławiały przepaść miłosierdzia Twego (Dz. 1209–1229).